Polityka prywatności

Informacje ogólne


Przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania przez Fundację Zwalcz Nudę danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zwalcz Nudę z siedzibą w Warszawie przy ul. Kickiego1 lok. u4, 04-373 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Numer KRS: 0000473181, REGON: 14691595300000, NIP: 9522127106. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@zwalcznude.pl lub pisemnie na adres Fundacji Zwalcz Nudę wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania.


W sytuacji, w której przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas:

Podanie przez Państwa danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla których to przetwarzanie było dedykowane, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Fundacji Zwalcz Nudę lub adres e-mail wskazane powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.


W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij